Serviciul Român de Informaţii
Serviciul Român de Informaţii

Sistemul Naţional de
Alertă Teroristă:

NIVEL PRECAUT

Conducerea SRI

Serviciul Român de Informaţii este condus de un director cu rang de ministru, numit de Parlament la propunerea Preşedintelui României.

Directorul este secondat de un prim-adjunct - pentru zona de informaţii-operaţiuni şi de trei adjuncţi. Prim-adjunctul şi adjuncţii directorului au rang de secretar de stat şi sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii. 

Organismul deliberativ al Serviciului Român de Informaţii este Consiliul Director, compus din directorul Serviciului Român de Informaţii, prim-adjunctul şi adjuncţii acestuia, precum şi din şefi ai unor unităţi centrale şi teritoriale. Preşedintele Consiliului Director este directorul Serviciului Român de Informaţii.

Biroul Executiv al Consiliului Director asigură conducerea operativă a Serviciului Român de Informaţii şi îndeplinirea hotărârilor Consiliului Director. Este alcătuit din directorul Serviciului Român de Informaţii, prim-adjunctul şi adjuncţii săi.

 

Directorul SRI - Eduard Raul Hellvig

Prin Hotărârea nr. 15 a Parlamentului României, Eduard Raul Hellvig a devenit cel de-al cincilea director, la data de 2 martie 2015.

Eduard Raul Hellvig a absolvit Facultatea de Științe Politice și Administrație Publică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj în anul 1997, ulterior dobândind titlul științific de doctor în științe politice în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București (2009).
 
Și-a consolidat profilul academic în domeniul studiilor de securitate, urmând cursurile Colegiului Național de Apărare al Universității Naționale de Apărare „Carol I“ (2005-2006) și Programul pe probleme de terorism şi studii de securitate (PTSS) organizat de  Centrul European de Studii de Securitate „George C. Marshall“ din Garmisch-Partenkirchen, Germania (2006).
 
În legislatura 2004-2008 a fost deputat în Parlamentul României, calitate în care a deținut funcția de secretar al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională (oct 2005 - sep 2008) și de membru al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO (subcomisia pentru securitate). Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană a devenit unul dintre primii europarlamentari ai României (1 ian - 9 dec 2007).
 
În anul 2012 a deținut portofoliul de ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, iar în urma alegerilor parlamentare de la finele aceluiași an a câștigat un nou mandat de deputat. În cadrul acestei legislaturi a fost vicepreședinte al Camerei Deputaților (dec 2012 - sep 2013), membru în Comisia pentru politică externă (până în feb 2013), în Comisia pentru Afaceri Europene (din feb 2013) și în Delegația României la Adunarea Parlamentară a NATO (20 dec 2012 - 3 sept 2013).
 
Mandatul domniei sale de deputat s-a încheiat la 3 septembrie 2013, ca urmare a revenirii în Parlamentul European (sep 2013 - iun 2014). Și-a reconfirmat calitatea de europarlamentar și după alegerile din mai 2014, însă decide să renunțe la aceasta odată cu validarea sa, de către Parlamentul României, în funcția de director al Serviciului Român de Informații.
 
Vorbește fluent limba engleză.
 
S-a născut la 27 octombrie 1974, în Zalău, județul Sălaj. Este căsătorit și are un copil.

2015  Declaraţia de avere la numirea în funcţie

         
Declaraţia de interese la numirea în funcţie

         
Declaraţia de avere

         
Declaraţia de interese

General-locotenent Florian Coldea

General-locotenent Florian Coldea a fost numit prim-adjunct al directorului SRI la data de 27 iulie 2005.

În anul 2008 i-a fost acordat gradul de general de brigadă, în anul 2012 a fost înaintat în gradul de general-maior, iar în anul 2014 a fost înaintat în gradul de general-locotenent.

Anterior numirii în funcţia de prim-adjunct al directorului SRI, a deţinut diferite funcţii de conducere în cadrul Inspectoratului pentru Prevenirea şi Combaterea Terorismului din Serviciul Român de Informaţii.

A participat la misiuni, acţiuni şi operaţiuni complexe derulate în special pe profil antiterorist, în cooperare cu parteneri străini ai SRI.

În anul 2010 a obţinut titlul ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe militare – Informaţii la Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul", cu teza intitulată "Managementul schimbării în serviciile de informaţii".

Florian Coldea a absolvit cursuri de pregătire pe profil antiterorist şi de intelligence desfăşurate în ţară şi străinătate.

A urmat cursurile Facultăţii de Psihosociologie din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii "Mihai Viteazul", pe care le-a absolvit în anul 1996.

Vorbeşte fluent limba engleză.

S-a născut în anul 1971 în localitatea Târnova, judeţul Arad. Este căsătorit şi are un copil.

2012  Declaraţia de avere

         Declaraţia de interese

2013  Declaraţia de avere

         Declaraţia de interese


2014  
Declaraţia de avere
     
         Declaraţia de interese

2015  Declaraţia de avere
     
         Declaraţia de interese

Adjunct al directorului SRI – general-locotenent George-Viorel Voinescu

General-locotenent George-Viorel Voinescu a fost numit adjunct al Directorului Serviciului Român de Informaţii la data de 27 iulie 2005.

În anul 2007 i-a fost acordat gradul de general de brigadă, în anul 2012 a fost înaintat în gradul de general-maior, iar în anul 2014 a fost înaintat în gradul de general-locotenent.

Anterior numirii în funcţia de adjunct al directorului SRI, a deţinut diferite funcţii de conducere în cadrul Inspectoratului pentru Prevenirea şi Combaterea Terorismului şi al Direcţiei Financiare a Serviciului Român de Informaţii.

În anul 2011 a obţinut titlul ştiinţific de doctor în domeniul Economie şi afaceri internaţionale la Academia de Studii Economice din Bucureşti, cu teza intitulată "Impactul terorismului asupra economiei mondiale".

În anul 2006 a absolvit cursurile Colegiului Naţional de Apărare.

În anul 1999 a absolvit cursul postuniversitar de Contabilitate Informatizată în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

In anul 1985 a absolvit cursurile Scolii Militare de Ofiţeri Activi "Nicolae Balcescu" din Sibiu, specialitatea Finanţe.

A urmat cursurile Facultăţii de Logistică din cadrul Academiei de Înalte Studii Militare, specialitatea Finanţe, pe care a absolvit-o în anul 1994.

Vorbeşte limba franceză.

S-a născut la 21 octombrie 1963 în oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa. Are un copil.

2012  Declaraţia de avere

         Declaraţia de interese

2013  Declaraţia de avere

         Declaraţia de interese
 
2014  Declaraţia de avere

         Declaraţia de interese

2015  Declaraţia de avere

         Declaraţia de interese

Adjunct al directorului SRI – general-maior Ion Grosu

General-maior Ion Grosu a fost numit adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii la data de 7 martie 2008.

În anul 2008 i-a fost acordat gradul de general de brigadă, iar în anul 2014 a fost înaintat în gradul de general-maior.

Anterior numirii în actuala funcţie, a fost director de cabinet al directorului SRI.

A deţinut diferite funcţii în cadrul Ministerului Apărării Naţionale: şef al Direcţiei Cooperare Militară Internaţională, ataşat al apărării, militar, aero şi naval al României în Republica Italiană, consilier al secretarului de stat şi şef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică şi Politica de Apărare.

A participat la numeroase misiuni internaţionale, acţiuni complexe desfăşurate în cooperare cu parteneri străini şi a contribuit la elaborarea şi implementarea unor concepte moderne în domeniul planificării strategice.

În anul 2011 a obţinut titlul ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe inginereşti la Academia Tehnică Militară, cu teza intitulată "Studii şi cercetări privind îmbunătăţirea procedurilor experimentale de evaluare a caracteristicilor de siguranţă şi performanţă ale sistemelor de armament".

A urmat cursuri de pregătire în intelligence şi reformă instituţională desfăşurate în ţară şi străinătate, organizate de Universitatea Naţională de Apărare, Harvard University - John F. Kennedy School of Government (Cambridge, Massachusetts), Centrul European George C. Marshall pentru Studii de Securitate (Garmisch-Partenkirchen, Germania).

În anul 2002 a absolvit cursurile la nivel înalt ale Colegiului NATO de Apărare desfăşurate la Roma, Italia, iar în anul 1998, pe cele ale Institutului de Management al Resurselor de Apărare din Monterey, SUA.

În perioada 2006 - 2007 a urmat Cursul de Nivel Înalt în domeniul Politicii Europene de Securitate şi Apărare în cadrul Colegiului European de Securitate şi Apărare.

În anul 1986, a absolvit Academia Tehnică Militară, specialitatea artilerie şi rachete.

Vorbeşte fluent limba engleză.

S-a născut în anul 1962. Este căsătorit şi are 3 copii.

2012  Declaraţia de avere

         Declaraţia de interese

2013  Declaraţia de avere

         Declaraţia de interese

2014  Declaraţia de avere

         Declaraţia de interese

2015  Declaraţia de avere

         Declaraţia de interese

Adjunct al directorului SRI - general-locotenent Dumitru Cocoru

General-locotenent Dumitru Cocoru a fost numit adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii la data de 26 ianuarie 2009.

În anul 2004 i-a fost acordat gradul de general de brigadă, în anul 2010 a fost înaintat în gradul de general-maior, iar în anul 2014 a fost înaintat în gradul de general-locotenent.

Anterior numirii în actuala funcţie a fost şeful Institutului pentru Tehnologii Avansate din cadrul SRI, unde a desfăşurat activităţi în domeniul cercetării şi proiectării.

Este expert criminalist în domeniul Sisteme de Telecomunicaţii, acreditat de Ministerul Justiţiei. A participat la numeroase misiuni internaţionale, la acţiuni desfăşurate în cooperare cu parteneri străini şi a contribuit la elaborarea şi implementarea, la nivelul SRI, a unor concepte moderne în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologiei comunicaţiilor.

În anul 1999 a obţinut titlul ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe inginereşti la Academia Tehnică Militară, cu teza intitulată "Sisteme adaptive pentru îmbunătăţirea calităţii semnalelor – separarea oarbă a surselor de semnal".

A desfăşurat o amplă activitate de proiectare în vederea realizării de aparate şi sisteme cu aplicaţii în domeniul comunicaţiilor. Este titular de brevet de invenţie.

A absolvit Academia Tehnică Militară, specialitatea Radioelectronică de Radiolocaţie, în anul 1983.

Vorbeşte fluent limba engleză.

S-a născut la 17 aprilie 1958. Este căsătorit şi are doi copii.

2012  Declaraţia de avere

         Declaraţia de interese

2013  Declaraţia de avere

         Declaraţia de interese 

2014  Declaraţia de avere

         Declaraţia de interese

2015  Declaraţia de avere

         Declaraţia de interese


Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale domnului ambasador George Cristian Maior, director al Serviciului Român de Informaţii în perioada 2006 - 2015.


2015   Declaraţia de avere

         
Declaraţia de interese

2014
  Declaraţia de avere

         
Declaraţia de interese

2013  
Declaraţia de avere

          Declaraţia de interese

2012   Declaraţia de avere

          Declaraţia de interese

0800 800 100 Linie gratuită pentru semnalarea riscurilor teroriste

Copyright © 2012 Serviciul Roman de Informaţii. Toate drepturile rezervate.

Pentru o navigare optimă, vă recomandăm folosirea unui browser cu capabilități HTML5 și CSS3.