Serviciul Roman de Informatii

Back ULTIMELE ȘTIRI

International Journal of Intelligence and Counterintelligence: “Intelligence Analysis in Romania’s SRI: The Critical ‘‘Ps’’—People, Processes, Products”, MIHAELA MATEI şi IONEL NIŢU
03 decembrie 2012

Un nou articol, semnat de Mihaela Matei şi Ionel Niţu, a fost publicat în volumul 25, numărul 4, al publicaţiei International Journal of Intelligence and Counterintelligence – Analiza de intelligence în Serviciul Român de Informaţii: cei trei „P” decisivi - Personal, Procese şi Produse.

Articolul prezintă evoluţia, din punct de vedere al celor trei „P” menţionaţi în titlu, a activităţii de analiză de intelligence în cadrul Serviciului Român de Informaţii, pornind de la înfiinţarea acestuia, în anul 1990, până în prezent. Această perioadă acoperă patru etape ale procesului de transformare instituţională, fiecare fiind identificată prin „provocările” specifice momentului istoric evocat:

  1. Perioada 1990 – 1994 este descrisă de autori ca o etapă marcată de „căutare de identitate”, de „continuarea anumitor practici” specifice erei comuniste şi de „menţinerea unor atitudini de tip vechi de către unii manageri”, când au fost realizaţi primi paşi către schimbare.
  2. Anii 1994 – 2001 sunt consideraţi o etapă de „construire a unei identităţi profesionale a structurilor de analiză” şi caracterizată prin „stabilirea unor target-uri de performanţă în domeniu”. Este descrisă ca o etapă a noilor structuri, oameni şi a primelor încercări de realizare a unor standarde.
  3. Perioada 2001 – 2007 a fost una în care, pe de o parte, activitatea de analiză a cunoscut o intensificare a birocratizării, datorată schimbărilor structurale, în contextul creşterii numărului nivelurilor manageriale. Este caracterizată prin coordonare şi acumulare de expertiză.
  4. Începând cu anul 2008, cea mai prolifică etapă a constat în „prioritizarea analitică” şi în „intensificarea cooperării internaţionale”. Au apărut noi instrumente analitice şi platforme de colaborare şi este perioada de maximă deschidere către zona academică.

De asemenea, procesul de reformă a activităţii Serviciului Român de Informaţii a fost marcat de diverşi factori istorici. Pe de o parte, transformarea, ca o evoluţie firească, dintr-o instituţie de opresiune (Securitatea), în una de elită în intelligence, care a permis adaptarea permanentă la schimbările mediului de securitate global, iar, pe de altă parte, momentul în care România a devenit membru NATO, care a deschis noi oportunităţi de colaborare cu partenerii străini.

În acest context, articolul constituie o evaluare a celor trei „P” - Personal, Procese, Produse din perspectiva activităţii de analiză de intelligence.