Serviciul Roman de Informatii

Back Cariere

Aplică

 1. OFIŢERI OPERATIVI ŞI ANALIŞTI

Ofițerul operativ are misiunea importantă de a culege informaţii şi pentru aceasta trebuie să îşi poată crea acces în mediile cu relevanţă pentru securitatea naţională. La baza activităţii se află abilitatea de a recruta o persoană şi de a o convinge să furnizeze informaţii importante. Pentru a performa în această activitate, ofiţerii operativi trebuie să găsească semnificaţiile ascunse în detalii aparent minore, să aibă o bună cunoaştere a limbajului non-verbal şi o înţelegere fină a psihologiei umane.

Ofițerul analist privește lumea, îi înțelege tendințele, îi descifrează relațiile de cauzalitate și îi anticipează evoluțiile. Mai exact, analistul evaluează datele culese de ofițerii operativi ori din alte surse secrete sau deschise, sesizează schimbări şi tendinţe în manifestarea ameninţărilor, schiţează scenarii alternative de evoluţie, evidenţiază implicaţii şi indică eventuale variante de acţiune în raport cu fiecare scenariu prognozat. Deşi aparent simplu, este vorba de un proces de rafinare foarte complex, care implică în egală măsură inteligenţa, gândirea critică şi creativitatea analistului de informaţii, dar şi o foarte bună cunoaştere a domeniului analizat. În final, produsul analitic este pus la dispoziţia beneficiarilor legali, în timp util şi în funcţie de aria de competenţă, pentru a-i sprijini în realizarea unor strategii sau planuri de acţiune prin care să se prevină manifestarea riscurilor ori adoptarea unor măsuri adecvate de promovare a intereselor naţionale.

Candidaţii interesați să ocupe un post de ofițer operativ sau ofițer analist, trebuie să îndeplinească condiţiile de încadrare în Serviciul Român de Informaţii (stabilite prin Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi normele interne specifice) şi să promoveze toate etapele specifice de selecţie. Candidații declarați admiși vor urma cursurile de licenţă, master profesional sau postuniversitare de formare și dezvoltare continuă organizate de către Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, la finalizarea cărora vor fi repartizați într-o unitate a SRI.

 • Cursurile de licență

Programul este adresat atât elevilor aflați în clasa a XII-a, cât și absolvenților cu diplomă de bacalaureat, cu vârsta maximă 23 de ani, care își doresc o carieră în domeniul securității naționale.

Pentru anul universitar 2022-2023, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” organizează cursuri universitare de licență, după cum urmează:

 • Pentru formarea ofițerilor operativi - specializarea Psihologie Informaţii
 • Pentru formarea ofițerilor analiști - specializarea Studii de securitate şi informaţii
 • Programul de masterat profesional

Studiile universitare de master profesional se adresează absolvenților de studii de licență care își doresc o carieră în Serviciul Român de Informații.

Pentru anul universitar 2022-2023, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” organizează studii universitare de masterat, după cum urmează:

 • pentru formarea ofițerilor operativi - specializarea Intelligence și securitate națională
 • pentru formarea ofițerilor analiști - specializarea Analiză de Intelligence

În urma promovării tuturor etapelor procesului de selecție, candidații validați vor participa la concursul de admitere la masteratul profesional. Calendarul, numărul de locuri și metodologia de organizare și desfăşurare a concursului de admitere la studiile universitare de masterat profesional vor fi publicate pe site-ul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”.

Candidaţii declarați admiși și care au mai urmat o formă de pregătire similară (program de studii universitare de masterat), cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, trebuie să achite contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior la instituția de învățământ superior care a asigurat școlarizarea SAU pot opta pentru înscrierea la Studii postuniversitare de formare și dezvoltare continuă organizate de ANIMV.

 • Studii postuniversitare de formare și dezvoltare continuă

Acest program este similar ca structură şi curriculum programului de master profesional şi se adresează, în principal, persoanelor absolvente de studii de master pe locuri finanțate de la bugetul de stat și care are își doresc o carieră în Serviciul Român de Informații. Absolvenții cursului parcurg același proces de selecție ca în cazul programului de masterat profesional, iar începerea programului de formare vor fi încadrați ca ofițeri operativi sau ofițeri analiști.

Pentru anul universitar 2022-2023, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” organizează studii postuniversitare de formare şi dezvoltare continuă, după cum urmează:

 • pentru formarea ofițerilor operativi - programul de studii postuniversitare de educație permanentă de perfecționare profesională a adulților Introducere în activitatea de informații pentru securitatea națională
 • pentru formarea ofițerilor analiști - programul de studii postuniversitare de educație permanentă de perfecționare profesională a adulților Introducere în analiza de intelligence

Candidații interesați se vor înscrie în procesul de selecție, prin transmiterea unui CV la adresa hr@sri.ro (cu titlul „CPU ANIMV Nume și prenume”) şi cu precizarea, în corpul e-mail-ului, a localităţii unde le este mai facilă contactarea de către un reprezentant HR al SRI, până la data de 03.07.2022.

În urma promovării tuturor etapelor procesului de selecție, candidații validați vor participa la concursul de admitere la studiile postuniversitare de formare şi dezvoltare continuă. Calendarul, numărul de locuri și metodologia de organizare și desfăşurare a concursului de admitere la aceste studii vor fi publicate pe site-ul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” în perioada următoare.

NOTĂ: anterior transmiterii CV-ului, recomandăm parcurgerea Ghidului candidatului, pentru a vă asigura că îndepliniţi cumulativ toate criteriile de selecţie şi că profilul dumneavoastră se pliază pe cerinţele şi exigenţele postului vizat.

 1. SPECIALIŞTI IT&C

Ofiţerul specialist IT&C are misiunea de a identifica soluţii pentru o serie de provocări tehnologice, de la dezvoltarea unor instrumente software, a sistemelor informatice enterprise şi oferirea de soluţii bazate pe platforme hardware, până la proiectarea, administrarea şi întreţinerea reţelelor de comunicaţii în conformitate cu cele mai noi standarde existente pe piaţă. El lucrează cu tehnologii de ultimă generaţie, în echipe mixte constituite din dezvoltatori, administratori de infrastructuri, specialişti în securitate IT&C şi beneficiari, pentru toate liniile de activitate ale Serviciului, precum şi pentru parteneri externi. Pentru că tehnologia la nivel mondial evoluează într-un ritm alert, el se adaptează şi inovează permanent, contribuţia lui fiind vitală într-un angrenaj sofisticat și eficient, aşa cum este Serviciului Român de Informaţii, cu implicaţii directe în protejarea siguranţei naţionale.

Candidaţii interesaţi să ocupe un post de ofiţer specialist IT&C trebuie să îndeplinească condiţiile de încadrare în Serviciul Român de Informaţii şi să promoveze toate etapele specifice de selecţie.

Încadrarea în Serviciul Român de Informații în domeniul tehnic și IT&C se poate face prin:

 

 1. CUNOSCĂTORI DE LIMBI STRĂINE

Resurse importante în activitatea de securitate naţională, specialiștii lingviști își folosesc cunoştinţele valoroase şi curiozitatea prin implicarea în activităţi de analiză a unor evenimente, culturi şi tradiţii sau activităţi de traducere a unor materiale (audio, video, scrise) dintr-o limbă străină în limba română. În plus, după caz, oferă suport lingvistic colegilor din alte structuri.

 

 1. BRIGADA ANTITERORISTĂ

Luptătorul antiterorist are misiunea de a proteja România de ameninţările teroriste, aspect care incumbă necesitatea pregătirii sale temeinice, sub caracter continuu, şi specializării sale pentru executarea în condiţii optime a misiunilor specifice ale Serviciului Român de Informaţii, ca autoritate naţională în domeniu, pe următoarele componente:

 • Securitatea aeroportuară a aeroporturilor aviaţiei civile din România;
 • Intervenţia antiteroristă pentru reducerea/eliminarea vulnerabilităţilor factorilor umani şi materiali, prin desfăşurarea unor activităţi specifice de prevenire şi combatere a acţiunilor teroriste;
 • Intervenţie antiteroristă / contrateroristă pirotehnică ce presupune control tehnic antiterorist, investigare, ridicare, securizare şi neutralizare dispozitive explozive improvizate.

Activitatea luptătorului antiterorist presupune, pe lângă excelente abilităţi de natură acţională, şi un efort psihologic intens. Luptătorul trebuie să fie o persoană activă, dinamică, cu un control comportamental evident şi cu o capacitate de mobilizare şi adaptare rapidă la diverse situaţii. Totodată, trebuie să aibă abilităţi de comunicare, spirit de echipă şi să dovedească un bun control al stărilor emoţionale, toleranţă la stres, asumarea responsabilităţii şi dorinţa de autoperfecţionare.

Candidaţii interesaţi se pot înscrie în procesul de selecţie prin transmiterea unui CV la adresa de mail hr.bat@sri.ro cu precizarea, în corpul e-mail-ului, a localităţii unde le este mai facilă contactarea de către un reprezentant HR al SRI.

 


 

Prin trimiterea CV-ului la adresa de e-mail hr@sri.ro și participarea la probele de selecție vă exprimați consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu cele precizate în Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal care exced activităților de securitate națională, publicată pe site la adresa www.sri.ro/gdpr.

Toate posturile vor fi ocupate în sistem concurenţial, procesul de selecţie presupunând promovarea mai multor etape / probe eliminatorii (ordinea acestora depinde de domeniul în care se face încadrarea):

 • evaluarea CV-ului;
 • interviuri de selecţie;
 • teste de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor profesionale (evaluarea profesională, evaluarea cunoştinţelor de cultură generală, evaluarea cunoştinţelor de limbă străină), precum şi a unor aptitudini (examinări psihologice, Assessment Center);
 • examinarea medicală;
 • verificări de securitate prevăzute de H.G. nr. 585/2002 pentru accesul la informaţii secrete de stat.

Pentru mai multe detalii legate de procesul de selecție și condițiile de angajare consultați și Ghidul Candidatului.

Pentru siguranța dumneavoastră, dar și pentru asigurarea securității procesului de selecție, vă recomandăm ca depunerea candidaturii și comunicarea cu instituția noastră să se realizeze doar când vă aflați pe teritoriul național. Acest lucru nu exclude posibilitatea ca în timpul procesului de selecție să puteți călători în străinătate.

Vor fi contactate doar persoanele considerate potrivite în urma evaluării candidaturii.

Mai multe detalii veţi afla direct de la experţii noştri HR, pe parcursul procesului de selecţie.