Serviciul Roman de Informatii

Back Info


Termeni și condiții

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

Site-ul www.sri.ro este un site oficial al Serviciului Român de Informaţii (denumit în continuare „SRI”) prin care este promovată cultura de securitate în rândul publicului. Fenomenele de securitate sunt analizate din perspectiva accesului la informaţiile secrete.

Accesul şi utilizarea site-ului www.sri.ro (denumit în continuare „site”) se face în termenii şi condiţiile de mai jos.

Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare „Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”.

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând şi navigând pe acest site, utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul www.sri.ro pune la dispoziţia utilizatorilor date referitoare la atribuţiile şi organizarea Serviciului Român de Informaţii, modalităţi de obţinere a informaţiilor pentru asigurarea securităţii naţionale, comunicate de presă, răspunsuri la diferite întrebări frecvente, date de contact, precum şi informaţii în legătură cu activitatea Serviciului.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

SRI întreţine acest site pentru a oferi informaţii publice despre activitatea şi atribuţiile instituţiei.

Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi relevante pentru informarea publicului cu privire la Serviciul Român de Informaţii. La semnalarea eventualelor erori, administratorul va încerca în cel mai scurt timp remedierea acestora.

Informaţia oferită:

 • este exclusiv de natură generală;
 • nu este în mod obligatoriu completă sau actualizată, ca rezultat al necesităţii îndeplinirii de către SRI a obligaţiilor de protecţie a informaţiilor clasificate;
 • conţine legături web spre alte site-uri asupra conţinutului cărora SRI nu deţine niciun control şi pentru care nu îşi asumă nicio responsabilitate. SRI îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:
  • sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare;
  • nu oferă o securitate adecvată;
  • conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.

Numai documentele şi actele normative publicate de către organele abilitate sunt considerate autentice.

Administratorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.

Deşi depunem toate eforturile pentru ca site-ul să fie disponibil permanent, sunt necesare operaţiuni de întreţinere de rutină. Prin urmare, nu garantăm disponibilitatea permanentă sau faptul că va putea fi accesat întotdeauna cu o anumită viteză sau cu o anumită funcţionalitate.

Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei SRI de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile impuse de lege.

REGULI GENERALE

Administratorul site-ului declară următoarele:

 • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
 • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului;
 • pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR

Utilizatorii vor accepta următoarele condiţii:

 • să nu publice, transmită sau distribuie informaţii care pot fi dăunătoare, obscene, defăimătoare sau ilegale;
 • să nu utilizeze acest site într-un mod care poate duce la încălcarea drepturilor altor site-uri;
 • să nu folosească nicio aplicație software și niciun dispozitiv care să bruieze site-ul şi nici să încarce sau să pună la dispoziţie fişiere conţinând date eronate sau viruşi, prin niciun fel de metodă;
 • să obţină sau să încerce să obţină acces neautorizat, indiferent de metodă.

Este interzis să utilizaţi site-ul în scop publicitar sau pentru orice fel de cerere/ofertă care are un caracter comercial.

Utilizatorul este singura persoana responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutul site-ului.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau anula accesul şi utilizarea acestui site dacă sunt încălcaţi Termenii şi condiţiile.

SCHIMBĂRI ALE SITE-ULUI

SRI îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment porţiuni ale conţinutului site-ului.

CONDIŢII DE FOLOSIRE A INFORMAŢIILOR DE PE SITE

Puteţi prelua, citi sau imprima orice informaţie de pe acest site, cu condiţia să reproduceţi fiecare dintre adnotările despre drepturile de autor sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conţinute în orice informaţie pe care o preluaţi de pe site. Totuşi, nu aveţi dreptul de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi conţinutul site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile, sunetul, video, fără permisiunea scrisă a SRI.

De asemenea, trebuie să luaţi la cunoştinţă că orice vedeţi sau citiţi pe acest site are drepturi rezervate de copyright fără o altă notificare specială.

LEGISLAŢIE

Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de prezentele termeni şi condiţii, precum şi toate efectele juridice ce decurg din acestea vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare.