Serviciul Roman de Informatii

Back ULTIMELE ȘTIRI

Informaţii despre pensiile militare de stat
22 august 2017

În aplicarea prevederilor art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, și ale art. II alin.(3) din Legea nr. 152 din 27 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, Casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informații urmează să procedeze la actualizarea pensiilor militare aflate în evidența acesteia la data de 30 iunie 2017.

Conform Anexei 2 din Ordinul nr. 8.148 din 12 februarie 2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat,  procedura de actualizare a pensiilor militare de stat, prevede că:

,,Actualizarea pensiilor militare de stat prevăzută la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către casele de pensii sectoriale, de regulă din oficiu, pe baza informaţiilor din bazele de date proprii, fără a fi emise decizii în acest sens, conform prevederilor din anexa nr. 1 la ordin şi prevederilor legale în vigoare la data prevăzută de lege la data actualizării pensiilor.”   

Astfel actualizarea pensiilor militare se va  realiza din oficiu după finalizarea procesului de recalculare a acestora, conform art. 109 și 110 din Legea nr. 223/2015, și nu este necesară completarea unei cereri în acest sens de către beneficiarii de pensie militară.