Serviciul Roman de Informatii

Back ULTIMELE ȘTIRI

Strategia de informaţii a SRI 2015 - 2019
15 decembrie 2015

Joi, 10 decembrie 2015, Serviciului Român de Informaţii a prezentat, în cadrul şedinţei CSAT, Strategia de informaţii a SRI 2015 – 2019, document care setează coordonatele operaționale ale Serviciului pentru următoarea perioadă. Într-o logică a continuităţii, obiectivele strategice ale SRI au fost stabilite concordant intereselor şi obiectivelor naţionale de securitate, aşa cum sunt definite de Strategia Naţională de Apărare a Ţării.
 
Ca orientări strategice, SRI îşi propune să continue, consolideze şi rafineze procesele demarate în etapele anterioare, orientând, integrând şi optimizând eforturile în vederea îndeplinirii misiunilor sale strategice şi atingerii obiectivelor asumate.
 
Accentul este plasat pe orientarea procesului de intelligence către folosul direct al cetăţenilor şi disponibilitatea sporită pentru transparenţă.
 
Misiunea Serviciului se va axa în continuare pe o activitate intensă în vederea contracarării ameninţărilor la adresa securităţii naţionale asociate terorismului, corupţiei cu relevanță pentru planul securității naționale, luptei împotriva crimei organizate şi gestionării riscurilor la adresa securităţii economice.
 
Noul document programatic ia în considerație paradigma modificată a mediului de securitate, caracterizat de complexitate, asimetrie, dinamism şi impredictibilitate, în cadrul căruia incertitudinea este accentuată şi de acţiunile unor entităţi ostile care îşi proiectează interesele prin intermediul unor strategii de tip hibrid. Strategia anticipează, de asemenea, faptul că pe termen scurt şi mediu evoluţia actualelor caracteristici ale status quo-ului securitar va fi influenţată de o serie de tendinţe majore precum accelerarea dezvoltării tehnologice, accentuarea provocărilor demografice, migrația ilegală, creşterea fragilităţii economiei regionale şi mondiale sau intensificarea competiţiei pentru resurse.