Serviciul Roman de Informatii

Back Securitatea aviaţiei civile

Întrebări frecvente

Nu este obligatoriu, în astfel de situaţii. Vă recomandăm ca, la prezentarea în punctul de control de securitate, să informaţi personalul de securitate cu privire la faptul că sunteți însărcinată și nu doriți să treceți prin cadrul porții detectoare de metale. Astfel, personalul de securitate va decide asupra aplicării unui control manual și utilizării echipamentelor de detectare a urmelor de explozivi, respectiv a detectorului portabil de metale, în punctul de control sau în cabina special amenajată. De asemenea, menţionăm că o adeverinţă sau scrisoare medicală, care să confirme faptul că sunteți însărcinată, poate fi utilă pe parcursul controlului de securitate, însă nu este obligatorie şi nu substituie aplicarea acestuia.
Hrana şi medicamentele pentru bebeluşi – inclusiv în stare lichidă - necesare pe parcursul călătoriei pot fi acceptate la transport, în bagajul de mână, după efectuarea controlului de securitate, inclusiv prin utilizarea echipamentelor de detectare a explozivilor lichizi.

Da. Articolele precizate sunt acceptate la transport în bagajul de mână, după efectuarea controlului de securitate cu echipamente cu raze X, respectiv, după caz, alte verificări suplimentare - inclusiv prin utilizarea echipamentelor de detectare a urmelor de explozivi.

O adeverinţă/scrisoare medicală, care să confirme necesitatea utilizării medicamentelor poate fi utilă, însă nu este obligatorie.

Recomandăm ca, la sosirea în punctul de control de securitate, să semnalaţi deținerea respectivelor medicamente şi dispozitive medicale personalului de securitate, care le va supune metodelor de control specifice.

Vă recomandăm ca, la prezentarea în punctul de control de securitate, să informaţi personalul de securitate cu privire la existenţa dispozitivului metalic implantat.

O adeverinţă sau scrisoare medicală, care să confirme intervenţia chirurgicală şi să ateste implantarea dispozitivului metalic, poate fi utilă pe parcursul controlului de securitate, însă, dacă elementele metalice generează o alarmă la trecerea prin cadrul porţii detectoare de metale, documentul nu substituie verificările suplimentare necesar a fi efectuate în astfel de situaţii, inclusiv prin aplicarea controlului manual sau utilizarea echipamentelor de detectare a urmelor de explozivi, în punctul de control sau în cabina special amenajată.

Spuma de ras este asimilată categoriei lichide, aerosoli sau geluri (LAGs). LAGs pot fi transportate în bagajul de mână, după efectuarea controlului de securitate, numai dacă acestea se află în recipiente individuale cu o capacitate de maximum 100 de mililitri sau echivalent, dispuse într-o pungă de plastic transparentă resigilabilă, cu capacitatea de maximum 1 litru (dimensiunea aproximativă a acesteia este de 20X20 cm sau 15X25) și care este complet închisă. Astfel, cosmeticele ce se încadrează în categoria lichide, aerosoli și geluri trebuie să încapă în aceeași pungă, deoarece fiecărui pasager îi este permis transportul unei singure astfel de pungi.

În funcție de tipul aparatului de ras, precizăm că acesta poate fi permis în bagajul de mână (numai dacă lama este încorporată și nu poate fi detașată), după efectuarea controlului de securitate cu echipamente cu raze X, respectiv, după caz, alte verificări suplimentare - inclusiv prin utilizarea echipamentelor de detectare a urmelor de explozivi.

Vă recomandăm ca, la sosirea în punctul de control de securitate, să scoateţi respectivele recipiente cu lichide, aerosoli sau geluri din bagaj şi să le prezentaţi, separat, operatorilor de securitate, pentru a fi supuse controlului specific.

Medicamentele în stare lichidă sunt acceptate la transport în bagajul de mână, după efectuarea controlului de securitate cu echipamente cu raze X, după caz, a altor verificări suplimentare - inclusiv prin utilizarea echipamentelor de detectare a urmelor de explozivi sau a explozivilor lichizi.

Nu se impun condiții speciale pentru a transporta articolele menționate în bagajul de mână, însă vă recomandăm ca, la sosirea în punctul de control de securitate, să semnalaţi deținerea acestora personalului de securitate, care le va supune metodelor de control specifice.

O adeverinţă/scrisoare medicală, care să confirme necesitatea utilizării medicamentelor poate fi utilă, însă nu este obligatorie.

Accesorii de fitness precum greutăți de picioare/glezne sunt, de regulă, acceptate pentru a fi transportate în cabina aeronavei, după efectuarea controlului de securitate cu echipamente cu raze X, prin aplicarea controlului manual și/sau utilizarea echipamentelor de detectare a urmelor de explozivi. Totuși, având în vedere varietatea acestei categorii de articole, dacă prin formă sau greutate pot fi utilizate ca obiecte contondente, acestea nu vor fi acceptate la transport, în bagajul de mână.

Trepiedul pentru aparat foto/video este, de regulă, acceptat la transport aerian, în bagajul de mână. Cu toate acestea, în funcţie de particularităţile constructive, pot exista situaţii în care dispozitivul să nu poată fi acceptat, în special dacă prezintă vârfuri ascuţite de fixare.

În acest sens, vă recomandăm ca, la sosirea în punctul de control de securitate, să semnalaţi prezenţa respectivului articolul personalului de securitate, care îl va supune metodelor de control specifice şi va analiza oportunitatea acceptării la transport în cabina aeronavei.

Ţigările electronice sunt acceptate la transport în bagajul de mână, după efectuarea controlului de securitate cu echipamente cu raze X şi, după caz, efectuarea altor verificări suplimentare, inclusiv prin utilizarea echipamentelor de detectare a urmelor de explozivi.

Referitor la recipientele cu lichid utilizat pentru ţigara electronică, dacă acestea depășesc 100ml, pot fi acceptate la transportul aerian doar în bagajul de cală, după efectuarea controlului de securitate.

În situaţia în care se află în recipiente de până la 100 ml, acestea pot fi transportate în bagajul de mână, după efectuarea controlului de securitate cu echipamentul cu raze X, într-o pungă de plastic transparentă, resigilabilă, cu capacitatea de maximum 1 litru (dimensiunea aproximativă a acesteia este de 20X20 cm sau 15X25) și care este complet închisă. Astfel, articole de acest tip ce se încadrează în categoria lichide, aerosoli și geluri trebuie să încapă în aceeași pungă, deoarece fiecărui pasager îi este permis transportul unei singure astfel de pungi.

În baza procedurilor specifice existente la nivelul aeroporturilor din România, articolele interzise la transportul aerian, care sunt descoperite în punctele de control de securitate, sunt preluate de administraţia aeroportuară şi, ulterior, distruse. În acest context, pentru detalii suplimentare, vă puteţi adresa administraţiei aeroportului de referinţă.

În general, bastoanele de susţinere în timpul mersului sunt acceptate la transport, în cabina aeronavei. În funcţie de particularităţile constructive, pot exista situaţii în care aceste articole nu sunt permise la transport în cabina aeronavei, respectiv cele prevăzute cu muchii tăioase/ascuţite sau cu mâner metalic, similar unui instrument conceput pentru a lovi (ex. capăt tip ciocan).

Dacă articolul menţionat de dumneavoastră nu se încadrează în situaţiile de mai sus, poate fi transportat în cabina aeronavei după efectuarea controlului de securitate. Acest proces include scanarea cu echipamentul cu raze X şi, dacă este necesar, efectuarea unor verificări suplimentare, inclusiv prin utilizarea echipamentelor de detectare a urmelor de explozivi.

Utilizarea echipamentelor de detectare a urmelor de explozivi este o metodă de control de securitate prin care se prelevează eşantioane de particule (mostre), de pe suprafaţa pielii sau a hainelor pasagerilor, acestea fiind analizate ulterior de un echipament care stabileşte prezenţa substanţelor explozive. Această metodă se poate aplica atât pentru a clarifica rezultatul unor alarme sau altor metode de control, cât şi aleator.

Da. Fierul de călcat poate fi acceptat la transport atât în cabină, cât și în cala aeronavei, după efectuarea controlului de securitate cu echipamentul cu raze X, respectiv alte verificări suplimentare. Totodată, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, din cauza anumitor particularități constructive interne asupra cărora nu ne putem pronunța, există posibilitatea ca metodele de control aplicate asupra articolului menționat de dumneavoastră să conducă la decizia de a nu fi acceptat la transport în cabina aeronavei. De asemenea, vă recomandăm ca la sosirea în filtrul de control să notificați operatorii de securitate asupra existenței articolului menționat și să îl prezentați în mod separat de restul bagajului de mână, în vederea aplicării măsurilor de securitate.

Vă facem cunoscut că un dispozitiv tip dronă poate fi acceptat la transport în bagajul de mână în următoarele condiții cumulative:

  • dacă particularitățile sale constructive (ex: vârfuri/ muchii ascuțite) permit;
  • după efectuarea controlului de securitate;
  • dacă obțineți acordul transportatorului aerian, entitate care va decide dacă acumulatorul se încadrează sau nu în categoria bunurilor periculoase și dacă dimensiunile de gabarit se înscriu în cele permise pentru transportul în cabina aeronavei.

Vă recomandăm ca la sosirea în punctul de control de securitate să depuneți articolul respectiv separat de restul bagajelor și să informați operatorul de securitate din filtrul de control.

Da. Recipientele ce conțin lichid refrigerat pot fi acceptate la transport pe calea aerului în bagajul de mână numai în condițiile în care protejează termic un medicament și după efectuarea controlului de securitate prin metodele de control specifice.

Un document medical (adeverință sau scrisoare medicală) poate fi util pe parcursul controlului de securitate, însă nu este obligatoriu.

Urna funerară este acceptată la transport în cabina sau cala aeronavei, după efectuarea controlului de securitate cu echipamentul cu raze X și, dacă este necesar, după efectuarea unor verificări prin metode și mijloace suplimentare de control. Totodată, vă adresăm rugămintea ca la sosirea în punctul de control de securitate să semnalați personalului de securitate deținerea respectivului articol.

Totodată, vă recomandăm să vă adresați reprezentanților companiei aeriene cu care veți călători, autorității vamale și/sau ai Poliției de Frontieră, pentru a vă asigura asupra condițiilor legale privind transportul pe calea aerului a rămășițelor umane, precum și asupra condițiilor de traversare a frontierei de stat cu un asemenea articol.

Aceste articole sunt acceptate la transport în bagajul de mână, după efectuarea controlului de securitate cu echipamentul de scanare cu raze X și/sau după aplicarea altor metode și mijloace de control suplimentare.

Vă asigurăm că purtarea protezelor auditive pe durata controlului de securitate nu este de natură a afecta derularea verificărilor specifice. În context, vă adresăm rugămintea ca la sosirea în filtrul de control să notificați operatorii de securitate asupra existenței protezelor auditive.

Un document medical (adeverință sau scrisoare medicală) poate fi util pe parcursul controlului de securitate, însă nu este obligatoriu.

Vă facem cunoscut că existența unui implant cardiac nu creează niciun fel de obligații sau dificultăți deosebite pentru purtătorul acestuia pe durata controlului de securitate. În acest sens, recomandăm ca la sosirea în punctul de control de securitate să semnalați operatorilor de securitate existența implantului cardiac, în vedere facilitării aplicării metodelor de control specifice.

Totodată, dorim să vă asigurăm că deținerea unui document medical justificativ poate fi util la controlul de securitate, însă nu este obligatoriu.

Articolele menționate (lichide, aerosoli sau geluri achiziționate din Duty-Free) pot fi acceptate la transport în bagajul de cabină, după efectuarea controlului de securitate, numai dacă recipientele se află într-o pungă STEB (Security Tamper Evident BAG) care are elementele de probare a integrității intacte, iar în interiorul acesteia se află și bonul care atestă dovada achiziționării din zona de operațiuni aeriene a unui aeroport sau de la bordul aeronavelor. În caz contrar, articolele menționate de dumneavoastră nu vor fi acceptate la transport în bagajul de cabină.

O excepție de la această regulă se aplică în Aeroporturile Internaţionale „Avram Iancu” Cluj Napoca și „Traian Vuia” Timișoara, unde existența acestei pungi STEB nu este necesară.

Articolele menționate pot fi acceptate la transport în bagajul de mână, după efectuarea controlului de securitate.

În context, având în vedere legislația specifică în materia transportului bunurilor culturale mobile, este necesar să vă adresați reprezentanților Companiei aeriene cu care veți călători, respectiv Autorității Vamale, care vă pot oferi clarificări asupra aspectelor privitoare la formalitățile vamale și de traversare a frontierei de stat în cazul unor astfel de articole.

Totodată, vă recomandăm ca la sosirea în punctul de control de securitate să semnalați personalului de securitate prezența respectivelor articole, aceștia analizând oportunitatea acceptării la transport în bagajul de mână.