Serviciul Roman de Informatii

Back Info


Sistemul Naţional de Alertă Teroristă

Începând cu anul 2004, România dispune de un Sistem Naţional de Alertă Teroristă (SNAT) în scopul sprijinirii procesului de planificare activităţilor antiteroriste la nivel naţional, precum şi al informării populaţiei în legătură cu nivelul ameninţării teroriste.

În cadrul SNAT, stările de ameninţare sunt identificate prin cinci niveluri de alertă teroristă, evidenţiate distinct pe bază de culori:

SCĂZUT informaţiile disponibile şi evenimentele recente indică faptul că un atac terorist este foarte puţin probabil
PRECAUT informaţiile disponibile şi evenimentele recente indică un risc scăzut de producere a unui atac terorist
MODERAT informaţiile disponibile şi evenimentele recente indică faptul că există risc terorist general, fiind posibil un atac terorist
RIDICAT informaţiile disponibile şi evenimentele recente indică un risc terorist crescut, fiind probabil un atac terorist
CRITIC informaţiile disponibile şi evenimentele recente indică un risc iminent de producere a unui atac terorist

În stabilirea nivelului curent de alertă teroristă, se utilizează două categorii de indicatori:

  • informaţii disponibile, conţinând avertizări cu privire la evoluţii ce s-ar putea constitui în: vulnerabilităţi/ factori de risc/ ameninţări/stări de pericol/iminenţa unui atac terorist pe teritoriul României
  • evenimente recente - manifestări explicite de orice natură ale unei entităţi teroriste de a realiza un atac terorist pe plan naţional/internaţional

De la instituirea SNAT (2004) şi până în prezent, în România, nivelul de alertă teroristă a fost PRECAUT (ALBASTRU), cu excepţia unei perioade scurte – prilejuită de desfăşurarea la Bucureşti (2008) a Summit-ului NATO - când s-a decis ridicarea nivelului la GALBEN-MODERAT.