Serviciul Roman de Informatii

Back Info


Sistemul Național de Alertă Teroristă

Începând cu data de 5 martie 2020, Consiliul Suprem de Apărare a Țării - la propunerea SRI - a aprobat actualizarea Sistemului Naţional de Alertă Teroristă. De la această dată, în România, nivelul de risc terorist este reprezentat pe patru niveluri, după cum urmează:

SCĂZUT se instituie şi se menţine atât timp cât la nivel naţional nu există riscuri (sau dacă există, acestea sunt minime) de comitere a unui act de terorism
PRECAUT se instituie şi se menţine atât timp cât, la nivel național, există risc de producere a unui act de terorism, dar probabilitatea de comitere a acestuia este scăzută
RIDICAT se instituie şi se menţine atât timp cât, la nivel național, există un risc semnificativ de producere a unui act de terorism, iar probabilitatea de comitere a acestuia este ridicată
CRITIC se instituie şi se menţine atât timp cât, la nivel național, există un risc iminent de producere a unui act de terorism. Acest nivel de alertă se poate institui atât în timpul săvârşirii, cât şi în urma săvârşirii unui act de terorism pe teritoriul României

Acest demers a fost necesar, ca urmare a modificărilor aduse Legii 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu completările şi modificările ulterioare, de Legea 58/ 2019.

Prin trecerea de la un număr de cinci, la patru niveluri de alertă teroristă, se asigură un plus de claritate, flexibilitate şi pragmatism în stabilirea măsurilor necesar a fi luate de autorităţi pentru prevenirea sau combaterea acţiunilor de pregătire sau desfăşurare, pe teritoriul României, a unor acte de terorism.

Scurt istoric al SNAT:

În aprilie 2004, la propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat instituirea Sistemului Naţional de Alertă Teroristă (SNAT).

De la instituirea SNAT şi până în prezent, nivelul de alertă teroristă a fost ALBASTRU-PRECAUT, cu excepţia unei perioade scurte - cu ocazia Summit-ului NATO de la Bucureşti - când s-a decis ridicarea nivelului la GALBEN-MODERAT, pe o perioadă de 30 de zile (aprilie 2008).