Serviciul Roman de Informatii

Back Ce facem

Apărarea valorilor constituţionale

Încă de la crearea statelor moderne, a apărut necesitatea de a proteja principiile fundamentale care stau la baza funcționării acestora şi de a asigura exercitarea neîngrădită a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, aşa cum sunt enunţate în Legea fundamentală.

Pentru a proteja atât statul, cât şi cetăţeanul, Serviciul Român de Informații culege informații despre activităţile care intră în contradicţie cu valorile Constituţiei, evaluează riscurile care decurg din aceste activităţi şi întreprinde măsurile necesare pentru ca acestea să nu devină realitate.

Unul dintre riscurile importante pentru securitatea naţională este reprezentat de afectarea gravă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale consfinţite prin Constituţie: egalitatea în drepturi, dreptul la ocrotirea sănătăţii, educaţie și protecţie socială.

Un alt domeniu major de risc îl constituie acţiunile extremiste cu potenţial de afectare a organizării statului, a valorilor sale fundamentale, a stabilităţii sociale şi a climatului de bună convieţuire interetnică.

Nu sunt ignorate valorile identitare româneşti, între care un loc important îl ocupă patrimoniul cultural naţional, care este supus unui proces de eroziune permanentă, urmare a unui cumul de factori obiectivi şi subiectivi, periclitând pe termen lung coeziunea identitară a societăţii.