Serviciul Roman de Informatii

Back Ce facem

Cercetare, dezvoltare, inovare tehnologică Logo ITA

Cercetarea, dezvoltarea și inovarea în scopul asigurării independenței tehnologice au constituit o cerință și o necesitate pentru Serviciul Român de Informații încă de la început, aliniindu-se astfel la standardele serviciilor și instituțiilor occidentale de securitate națională. Într-o lume a cărei traiectorie este influențată din ce în ce mai mult de tehnologie, în care amenințările la securitatea națională îmbracă noi și noi fațete tehnice, dezvoltarea sistemelor care să asigure în primul rând protecție și securitate proprie și, complementar, instrumente adaptate în combaterea acestora devine o necesitate pentru performanță.

Institutul pentru Tehnologii Avansate (ITA) este unitatea specializată a SRI care, prin viziune, strategie, lucru în echipă, predictibilitate, efort susținut și dorință de succes, asigură dezvoltarea tehnologică adecvată și sustenabilă a instituției pentru anticiparea strategică a riscurilor ce pot fi generate de inovațiile din domeniul tehnologic la adresa instituțiilor statului și a securității naționale.

Preocupările ITA se îndreaptă permanent spre tehnologii emergente precum inteligența artificială, robotic process automation, realitate virtuală și augmentată, accelerare computațională, edge computing, Internet of Things, 5G, robotică etc. Institutul asigură puntea de legătura cu viitoarele tehnologii disruptive, constituie motorul transformărilor tehnologice instituționale și aliniază SRI la cele mai recente dezvoltări în domeniu.

ITA implementează proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pentru susținerea tehnologică a activității curente a SRI pe toate palierele organizaționale și sprijină pe aceleași direcții instituțiile partenere din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.

În realizarea misiunilor sale, ITA cooperează cu entități din mediul academic și privat pentru realizarea de inovații și prototipuri, promovează soluții tehnice în diferite medii și formate de cooperare, atât interne, cât și internaționale, colaborează pe profil tehnic cu servicii partenere și investește permanent în specializarea și certificarea resursei umane prin cursuri, expo-conferințe, ateliere de lucru și prezentări de tehnologie.

Pentru noi, cei de la ITA, cele mai importante resurse sunt capitalul intelectual și abilitățile inovative ale colegilor noștri.