Serviciul Roman de Informatii

Back Ce facem

Awareness

Activitatea de awareness este un demers asumat de către Serviciul Român de Informaţii pentru îndeplinirea misiunii de prevenire a ameninţărilor la adresa securităţii naţionale.

Concret, SRI îşi propune lansarea unor programe de educare în ceea ce privește cultura de securitate a funcţionarilor publici, dar şi a unor angajaţi ai companiilor strategice, awareness-ul fiind o preocupare constantă pentru partenerii noştri euro-atlantici.

Un factor care poate favoriza apariţia ameninţărilor îl constituie nivelul redus al culturii de securitate din principalele instituţii ale administraţiei publice, dar şi dinamica climatului de securitate regional şi internaţional cu impact asupra României şi a aliaţilor săi. Această stare de fapt constituie o oportunitate pentru entităţile străine ostile, statale sau nestatale, dar şi pentru diversele grupuri autohtone de interese, care acţionează în afara cadrului legal. 

De aceea, ne dorim să consolidăm cultura de securitate din România prin:

  • evidenţierea potenţialelor riscuri de securitate la care sunt expuşi funcţionarii prin natura activităţilor desfăşurate sau a tipului de date şi informaţii la care au acces;
  • prezentarea elementelor de comportament contrainformativ, precum şi a reperelor necesare identificării acţiunilor informative ostile;
  • sublinierea utilităţii adoptării unui comportament proactiv (autoprotecţie sau solicitarea de expertiză din partea SRI, atunci când este cazul).

Programul de awareness al SRI este adaptat nevoilor şi specificităţii fiecărui beneficiar. Experţii noştri prezintă scenarii posibile de acţiune ale terţilor interesaţi de valorificarea vulnerabilităţilor personale şi instituţionale, exemplifică punctele critice care trebuie să declanşeze semnale de alarmă şi recomandă măsuri de protecție.

Instituţiilor care gestionează informaţii clasificate şi informaţii sensibile (protejate prin legi speciale sau norme interne) li se prezintă, detaliat, acele aspecte pe care trebuie să le cunoască pentru implementarea unui sistem imunitar, care să asigure atât protecţia datelor, a sistemului şi a personalului, cât şi dezvoltarea mecanismelor de identificare şi gestionare a situaţiilor de risc contrainformativ.

Programul poate fi accesat la solicitarea beneficiarului. În cadrul programului de awareness, în funcţie de tipul de ameninţare sau specificul activităţii beneficiarului, SRI poate oferi expertiză pe diferite profiluri de activitate.

De asemenea, SRI a lansat o campanie destinată creşterii nivelului culturii de securitate în rândul cadrelor didactice din învăţământul liceal şi universitar pentru conştientizarea fenomenului de radicalizare în rândul tinerilor, categoria de populaţie cea mai vulnerabilă în fața acestui fenomen, dar şi asupra asumării unui rol proactiv în direcţia semnalării sau chiar eliminării acestor tipuri de comportament.