Serviciul Roman de Informatii

Back Cum lucrăm

Cooperare şi parteneriat

Natura asimetrică şi globală a ameninţărilor la adresa mediului actual de securitate şi diversitatea actorilor statali şi non-statali impun cooperarea între serviciile de informaţii, ca o garanţie a îndeplinirii cu succes a misiunilor specifice. Schimbul de date, metode şi bune practici, precum şi realizarea de operaţiuni comune cu partenerii externi reprezintă o componentă importantă a activităţii curente a SRI.

De la primele contacte internaţionale stabilite la scurt timp după înfiinţarea instituţiei, în anii ′90 – ′91, activitatea de cooperare internaţională desfăşurată de SRI s-a dezvoltat constant, câştigând în complexitate. În format bi- şi multilateral, în cadrul unor Cluburi şi platforme de cooperare prestigioase, Serviciul are în prezent relaţii parteneriale cu 119 servicii de informaţii şi securitate şi structuri de aplicare a legii cu atribuţii similare din 64 de ţări.

În vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru NATO şi UE, SRI ia parte la activitatea departamentelor şi structurilor cu atribuţii în asigurarea coordonării, monitorizării şi implementării politicilor de securitate la nivel euroatlantic: Oficiul de Securitate (NOS - NATO), Unitatea pentru Informaţii (IU - NATO), Divizia pentru Provocări Emergente de Securitate (ESCD) din cadrul NATO sau Europol, Directoratul de Securitate al Comisiei Europene (DS), Oficiul de Securitate al Consiliului UE.

SRI colaborează, de asemenea, cu departamente şi structuri cu profil de securitate din cadrul unor organizaţii şi organisme internaţionale (ONUOSCEInterpolOCEMN ş.a.).

Suntem permanent preocupaţi să dezvoltăm relaţiile de cooperare, pe bază de reciprocitate şi confidenţialitate, şi, în egală măsură, să conservăm capitalul de încredere câştigat prin profesionalism şi eficienţă.