Serviciul Roman de Informatii

Back Ce facem

Prevenirea şi Combaterea Terorismului

Serviciul Român de Informații este autoritate naţională în prevenirea şi combaterea terorismului. Este o responsabilitate complexă, care necesită măsuri şi acţiuni concertate: culegerea de informaţii, analiza multisursă, monitorizarea, intervenţia anti/contrateroristă, cooperarea cu instituţiile şi autorităţile publice care fac parte din Sistemul Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului (SNPCT), precum şi cu partenerii internaționali.

Misiunea noastră este să protejăm România de ameninţarea teroristă. Obiectivul nostru este să identificăm şi să eliminăm vulnerabilităţile şi factorii de risc, să dejucăm intenţiile şi planurile entităţilor teroriste şi, nu în ultimul rând, să împiedicăm importul de problematică teroristă din zonele de conflict către ţara noastră şi spaţiul european. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, trei departamente distincte îşi unesc eforturile:

Departamentul dedicat culegerii de informaţii asigură monitorizarea constantă şi analiza riscurilor teroriste la nivel naţional şi în raport cu evoluţia globală a fenomenului terorist.

Brigada Antiteroristă, asigură misiuni de:

  • intervenţie antiteroristă (prevenire), prin măsuri specifice de securitate diplomatică la obiectivele aflate în responsabilitatea SRI, securitate a zborurilor operatorilor aerieni înmatriculaţi în România, control de securitate pe toate cele 16 aeroporturi ale aviaţiei civile existente în ţară şi de intervenții pirotehnice la obiectivele aflate în responsabilitate permanentă sau temporară;
  • intervenţie contrateroristă (combatere), prin măsuri tactice şi/sau pirotehnice la nivel naţional.

Centrul de Coordonare Operativă Antiteroristă (CCOA) constituie interfaţa SRI cu instituţiile şi autorităţile naţionale ce fac parte din SNPCT. Într-o situaţie de criză teroristă, acesta asigură, logistic şi operaţional, funcţionarea Centrului Naţional de Acţiune Antiteroristă (CNAA), structură activată ad-hoc pentru soluţionarea situaţiei de criză teroristă.