Serviciul Roman de Informatii

Back Ce facem

Prevenirea şi Combaterea Terorismului

Serviciul Român de Informații este autoritate naţională în prevenirea şi combaterea terorismului. Este o responsabilitate complexă, care necesită măsuri şi acţiuni concertate: culegerea de informaţii, analiza multisursă, monitorizarea, intervenţia anti/contrateroristă, cooperarea cu instituţiile şi autorităţile publice care fac parte din Sistemul Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului (SNPCT), precum şi cu partenerii internaționali.

Misiunea noastră este să protejăm România de ameninţarea teroristă. Obiectivul nostru este să identificăm şi să eliminăm vulnerabilităţile şi factorii de risc, să dejucăm intenţiile şi planurile entităţilor teroriste şi, nu în ultimul rând, să împiedicăm importul de problematică teroristă din zonele de conflict către ţara noastră şi spaţiul european. Această misiune de onoare este îndeplinită de Brigada Antiteroristă (BAT) care reunește, sub comandă unică, structuri specializate în domeniul:

  1. culegerii de informaţii pentru identificarea şi prevenirea vulnerabilităţilor, factorilor de risc și amenințărilor teroriste la adresa securităţii naţionale;
  2. evaluării şi analizei riscurilor teroriste la nivel naţional în raport cu evoluţia globală a fenomenului terorist;
  3. intervenției antiteroriste: prin măsuri specifice de securitate diplomatică la obiectivele aflate în responsabilitatea Serviciului, securitate a zborurilor operatorilor aerieni înmatriculaţi în România, controlul de securitate pe toate aeroporturile civile din România şi intervenţii pirotehnice la obiectivele aflate în responsabilitate permanentă sau temporară; intervenției contrateroriste: prin măsuri tactice şi/ sau pirotehnice la nivel naţional.
  4. cooperării interinstituționale – prin intermediul Centrului de Coordonare Operativă Antiteroristă (CCOA) care constituie interfaţa SRI cu instituţiile şi autorităţile naţionale care fac parte din SNPCT - mecanism care asigură caracterul unitar al activităţilor desfăşurate în domeniul antiterorism.

Într-o situaţie de criză teroristă, CCOA asigură, logistic şi operaţional, funcţionarea Centrului Naţional de Acţiune Antiteroristă, structură activată ad-hoc pentru soluţionarea situaţiei de criză teroristă.