Serviciul Roman de Informatii

Back Despre noi

Control democratic

Activitatea SRI - Legalitate şi Transparenţă

Activitatea SRI este supusă unui control al legalităţii, de proporţionalitate şi necesitate. Altfel spus, se verifică permanent în ce măsură activităţile întreprinse sunt în acord cu legea, direct proporţionale cu nivelul de risc şi absolut necesare pentru prevenirea şi contracararea ameninţării.

Controlul de legalitate
Controlul parlamentar
Controlul financiar

 

1. Controlul de legalitate

Controlul legalităţii implică un mecanism complex. Intern, este realizat prin Direcţia Juridică, iar extern prin Parlament şi organele judiciare.

Controlul intern

Direcţia Juridică a SRI are misiunea de a asigura respectarea, în activitatea Serviciului, a prevederilor legale şi principiilor de proporţionalitate şi necesitate. În acelaşi timp, are misiunea de a apăra interesele instituţiei în litigii de drept comun, precum şi de a coopera cu organele judiciare.

Aplicarea măsurilor de restrângere temporară a exerciţiului drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.

În cazul în care, pentru protejarea securităţii naţionale, este necesară aplicarea unor măsuri de restrângere temporară a exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale ale cetăţenilor, Direcţia Juridică susţine argumentat în faţa organelor judiciare propunerile SRI de autorizare a unor astfel de măsuri.

Pentru aceste situaţii, mecanismul extern al controlului de legalitate este asigurat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Aceste instituţii sunt autorizate:

  • să evalueze, sub aspectul legalităţii şi în corelare cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, propunerile SRI de autorizare a restrângerii temporare a drepturilor şi libertăţilor constituţionale,
  • să exercite controlul asupra acţiunilor desfăşurate de către Serviciu pentru punerea în aplicare a măsurilor autorizate,
  • să fie informate despre rezultatul activităţilor autorizate prin restrângere şi despre măsurile luate;

 

2. Controlul parlamentar

La fel ca în majoritatea statelor europene, legalitatea activităţii Serviciului Român de Informaţii este asigurată prin control parlamentar, conform prevederilor Constituţiei:

 

3. Controlul financiar

Controlul financiar intern este exercitat prin structuri responsabile cu monitorizarea şi evaluarea modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare.

Controlul financiar extern este exercitat de către Curtea de Conturi a României, Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI şi Ministerul Finanţelor Publice.

Curtea de Conturi îşi desfăşoară activitatea autonom şi efectuează auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie a bugetului Serviciului Român de Informaţii.

De asemenea, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării aprobă conturile anuale de execuţie bugetară a cheltuielilor operative efectuate de către SRI, destinate realizării siguranţei naţionale.