Serviciul Roman de Informatii

Back Despre Noi

Fonduri externe

De aici puteți descărca documente referitoare la fondurile externe obținute de SRI în format PDF.

Serviciul Român de Informații, prin Unitatea Militară 0929 București, a semnat, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, contractul de finanțare nr. 410 din 20.08.2019 a proiectului INTELLIGENCE în serviciul cetăţenilor, cod MySMIS 129865/cod proiect SIPOCA 747, având ca beneficiar al proiectului Unitatea Militară 0404 Bucureşti şi ca parteneri Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, Institutul pentru Tehnologii Avansate şi Unitatea Militară 0472 Bucureşti.

Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea cadrului normativ intern şi instituţional privind managementul resurselor umane, prin asigurarea unui instrument modern şi unitar de management al necesarului de resurse umane şi prin îmbunătăţirea mecanismelor instituţionale şi a instrumentelor specifice pentru planificarea strategică a resurselor umane la nivelul Serviciului Român de Informaţii, respectiv dezvoltarea competenţelor personalului din cadrul Serviciului în domeniul resurselor umane.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Analiza si dezvoltarea cadrului strategic de management al resurselor umane în Serviciul Roman de Informaţii.
  2. Îmbunătăţirea mecanismelor instituţionale şi a instrumentelor specifice pentru planificarea strategică a resurselor umane la nivelul Serviciului Roman de Informaţii.
  3. Dezvoltarea competenţelor personalului din cadrul Serviciului Român de Informaţii în domeniul resurselor umane.

Proiectul va contribui la atingerea următoarelor rezultate:

  1. Proceduri de management al resurselor umane revizuite/îmbunătăţite.
  2. Instruirea specialiștilor din structurile centrale şi din cele regionale/locale pe rolurile specifice domeniului resurselor umane.

Valoarea proiectului este de 25.000.000 lei, din care 21.512.968,17 lei este valoarea cofinanţării asigurate de Uniunea Europeană şi 3.487.031,83 lei este valoarea finanţării naţionale.

Data începerii proiectului este 20.08.2019, iar perioada de implementare până la data de 20.08.2022.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Descarcă comunicatul

Serviciul Român de Informații, prin Unitatea Militară 0929 București, a semnat, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, contractul de finanțare nr. 1/2.3.2/23.08.2019 a proiectului Actualizarea și dezvoltarea sistemului național de protecție a infrastructurilor IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic, cod MySMIS2014+ 127221, având ca parteneri Centrul Naţional Cyberint, Unitatea Militară 0472 Bucureşti, Unitatea Militară 0198 Bucureşti şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Obiectivul proiectului îl constituie actualizarea şi dezvoltarea sistemului informatic existent şi includerea în acest sistem de noi infrastructuri IT&C cu valenţe critice pentru securitatea naţională, în scopul sporirii capabilităţilor de identificare a atacurilor cibernetice, precum şi a creşterii nivelului de securitate cibernetică naţională, subsumat unei abordări comune a Uniunii Europene în materie de securitate cibernetică.

Astfel, proiectul prin rezultatele prevăzute vizează sporirea securităţii serviciilor informatice şi de comunicaţii la nivel naţional, creșterea disponibilităţii şi nivelului de securitate a serviciilor oferite instituţiilor şi entităților de interes public şi modernizarea sistemelor de securitate asigurate prin sistemul informatic existent în cadrul autorităţilor/instituţiilor, prin realizarea interoperabilităţii sistemelor de securitate ce urmează a fi implementate şi integrate, în privinţa coroborării de informaţii, colaborării, analizei şi reacţiei prin mecanismul informatic de alertare rapidă şi diseminare a informaţiilor în timp real.

Valoarea totală a proiectului este de 206.698.950 lei, cu o valoare a cofinanţării din partea Uniunii Europene de 174.332.137,72 lei.

Proiectul are acoperire la nivel naţional, perioada de implementare conform contractului de finanţare fiind 23.08.2019-23.08.2022. Proiectul este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Descarcă comunicatul

Situația contractorilor implicați în implementarea proiectului