Serviciul Roman de Informatii

Back Despre noi

Coordonare

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) organizează şi coordonează unitar activităţile care privesc apărarea ţării şi securitatea naţională.

CSAT analizează şi evaluează starea de securitate naţională, stabileşte principalele direcţii de activitate şi modalităţile de valorificare a informaţiilor şi analizează rapoartele şi informările referitoare la modul de aplicare a legii privind siguranţa naţională.

Astfel, CSAT aprobă sau emite hotărâri obligatorii pentru Serviciul Român de Informaţii cu privire la:

  • măsurile destinate înlăturării ameninţărilor la adresa securităţii naţionale
  • structura, organizarea, misiunile şi cheltuielile operative ale SRI
  • stabilirea de relaţii de cooperare între SRI şi organisme similare din străinătate.

SRI este reprezentat în CSAT prin intermediul directorului instituţiei.