Serviciul Roman de Informatii

Back Despre noi

Strategia de informații

În şedinţa CSAT din 10 decembrie 2015 a fost aprobată Strategia de Informaţii 2015-2019, document programatic ce reiterează principiile pe care se fundamentează activitatea Serviciului Român de Informaţii şi îi stabileşte direcţiile de acţiune prioritare, pornind de la Strategia Naţională de Apărare a Ţării aferentă aceluiaşi interval. 

Misiunea noastră este să contribuim la asigurarea securităţii naţionale a României, într-o lume care nu mai este de mult predictibilă sau sigură. Atentatele din inima Europei, conflictul ucrainean şi amplificarea fluxurilor migratorii din areale marcate de profundă insecuritate au relevat riscurile la care este expus direct fiecare cetăţean, devenit, el însuşi, potenţială ţintă a unor ameninţări brutale. În virtutea acestei realităţi, cetăţeanul nu mai are doar rolul clasic de consumator de securitate, ci poate şi trebuie să devină un participant activ la realizarea securităţii. De altfel, aceasta este esenţa noii viziuni strategice a SRI, menită să asigure în mod natural legătura între SRI şi societatea românească pentru atingerea dezideratului de securitate extinsă.   

Aspectele fundamentale ale acestui parteneriat sunt, deopotrivă, excelenţa în activitate şi comunicarea publică. Este nevoie din partea SRI de un efort de comunicare şi de o disponibilitate sporită pentru transparenţă. Ne revine obligaţia de a garanta echilibrul între imperativele de securitate şi drepturile omului, în acord cu standardele democratice.  

Excelenţa în activitate presupune corelarea misiunilor, obiectivelor şi priorităţilor cu dinamica mediului de securitate, urmărirea celor mai înalte standarde de performanţă şi optimizarea utilizării resurselor, în scopul fundamentării actului decizional pentru beneficiarii legali ai informărilor furnizate de SRI. 

Eforturile Serviciului vor rămâne şi în viitor dedicate contracarării ameninţărilor la adresa securităţii naţionale care sunt asociate corupţiei, precum şi identificării şi semnalării disfuncţiilor din marile sisteme publice, cu impact direct asupra calităţii vieţii cetăţenilor. 

În strânsă conexiune cu problematica corupţiei, abordăm lupta împotriva crimei organizate şi gestionarea riscurilor la adresa securităţii economice, îndeosebi evaziunea fiscală de mare amploare şi disfuncţiile în accesarea fondurilor europene. În confruntarea cu fenomenul infracţional, în conformitate cu responsabilităţile legale, vom avea în atenţie circuitele infracţionale transfrontaliere care afectează imaginea şi credibilitatea ţării. 

Lupta împotriva terorismului rămâne o prioritate a Serviciului, care va acţiona pentru identificarea şi neutralizarea acţiunilor tuturor persoanelor implicate în activităţi de risc şi descurajarea prozelitismului radical, inclusiv în mediul online.  

Prevenirea influenţării deciziei de stat şi protecţia informaţiilor clasificate faţă de acţiunile informative ostile sunt, de asemenea, preocupări majore ale Serviciului în activitatea de contraspionaj. 

Securitatea cibernetică reprezintă unul dintre domeniile în care SRI s-a afirmat la nivel euroatlantic prin profesionalismul specialiştilor săi, sens în care Serviciul îşi va consolida rolul de pivot regional pe care l-a câştigat în această sferă esenţială pentru era digitală.  

Agenda SRI poartă inevitabil amprenta contextului regional, în condiţiile agresivităţii în creştere a unor actori statali şi non-statali în regiunea extinsă a Mării Negre, ale potenţării valenţelor politice ale unor curente extremiste şi, nu în ultimul rând, ale amplificării fluxurilor migraţioniste în proximitatea României.  

În abordarea acestor provocări ne bazăm pe o cooperare intensă cu partenerii noştri interni şi externi din comunitatea de intelligence şi ansamblul instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii.  

De asemenea, vom avea aceeaşi preocupare pentru dezvoltarea şi aprofundarea colaborării cu mediul academic, din ţară şi din străinătate, pe linia pregătirii resursei umane şi a rafinării fondului de cunoaştere de care dispunem pentru optimizarea dimensiunii de analiză şi prognoză a Serviciului. 

Multe dintre elementele reunite în această viziune sunt coordonate de continuitate, fireşti şi necesare în logica oricărui serviciu de informaţii. Accentul plasat pe orientarea misiunii de intelligence în serviciul cetăţenilor este un efort de adecvare a obiectivelor noastre la realităţile pe care trebuie să le gestionăm şi la progresul societăţii democratice româneşti.  

Consider că este datoria mea, în calitate de Director, să mă asigur că în perioada ce urmează Serviciul Român de Informaţii îşi va adapta pragmatic direcţiile de acţiune în raport cu provocările mediului de securitate, urmărind atingerea excelenţei profesionale, consolidarea şi transparenţa instituţională, printr-o strategie de optimizare şi eficientizare sistemică. 

 

Directorul Serviciului Român de Informaţii

Eduard Hellvig